El pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAENSA) ens aporta informació rigorosa i comparable sobre la satisfacció i la qualitat del servei percebuda pels nostres usuaris.   Cada any, s’analitza una àrea específica de l’Hospital i es compara el resultat obtingut amb els resultats d’anys anteriors del propi centre i amb els resultats dels altres centres del sistema públic de salut (SISCAT).

Atenció amb hospitalització Atenció ambulatòria Atenció urgent

2007 - Hospitalització

2008 - Atenció ambulatòria

2006 - Atenció urgent

2009 - Hospitalització

2009 - Salut mental ambulatòria

2008 - Atenció urgent

2012 - Hospitalització

2011 - Atenció ambulatòria

2011 - Atenció urgent

2015 - Hospitalització

2012 - Salut mental ambulatòria

2013 - Atenció urgent

 

2013 - Atenció a rehabilitació

2013 - Embaràs, part i puerperi