Com a organització orientada a la ciutadania, la Fundació Sant Hospital vetlla per detectar les necessitats assistencials que  consideren que tenen una cobertura insuficient o inexistent per als seus usuaris potencials,  i projecta les millores o els canvis que les puguin fer realitat.

Projecte de remodelació àrea sociosanitària i social