La Fundació Sant Hospital té una Residència Assistida que és un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, on es dóna assistència integral a les persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, necessiten supervisió constant i  tenen una situació sociofamiliar que requereix l’internament com a substitució de la pròpia llar.