L'atenció especialitzada ambulatòria orientada a la fase diagnòstica, o de seguiment posterior al diagnòstic, es desenvolupa a l'àrea de consultes externes o bé a les diferents unitats/serveis de proves complementàries.

 

Consultes externes                                                                    Proves complemetàries

Serveis propis                                                                             Diagnòstic per la imatge

Consultors externs                                                                     Laboratori d'anàlisis clínics

                                                                                                      Gabinets de proves diagnòstiques