Model assistencial que comporta l’atenció al propi domicili del pacient per un equip de professionals equivalent al que assumiria la seva assistència si aquesta es fes a l’hospital.  Els problemes de salut que es poden atendre en aquest àmbit han de complir uns criteris d’inclusió explícits.

L’equip de professionals responsables de l’atenció domiciliària és multidisciplinar i garanteix una bona cooperació entre tots els serveis de salut del territori (At. Primària, Urgències/SEM, At. Especialitzada i At. Sociosanitària) per a garantir una bona atenció sanitària.