Les administracions públiques vetllen per la qualitat dels serveis que presten. Per comprovar el resultat d'aquesta tasca s'utilitzen diversos sistemes d'avaluació.   L'acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.   Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar, rep un certificat que atorga el Departament de Salut.

http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/acreditacio_de_centres_sanitaris/