Hospitalització domiciliària

Es tracta d’una unitat que dispensa, sota la responsabilitat de la Fundació Sant Hospital, les cures mèdiques i d’infermeria a un pacient en el seu propi domicili, en nombre i en intensitat comparables a les que li proporcionarien en el marc de l’hospitalització convencional.  Per poder utilitzar aquesta modalitat assistencial cal complir els criteris següents:

        • estabilitat clínica i bona resposta inicial al tractament

        • requeriments d’atenció amb una freqüència viable

        • presència al domicili d’un cuidador capacitat

        • domicili proper a l’Hospital i amb disponibilitat de telèfon

        • absència de malaltia psiquiàtrica significativa

        • factors socials del pacient favorables (condicions de l’habitatge, telèfon, etc)

        • acceptació expressa del pacient (preferències)  

Les patologies que tenen més pes en aquestes unitats d’atenció domiciliària són la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica en pacients crònics complexos. 

Fisioteràpia a domicili

Es dispensa el tractament de fisioteràpia en el propi domicili d’aquelles  persones que el requereixen però que, per raons clíniques, no poden desplaçar-se al servei de Rehabilitació de l’hospital per rebre’l.  

Les patologies ateses més freqüents són la fisioteràpia posterior a una fractura de fèmur o a una intervenció recent de recanvi articular (pròtesis de fèmur o de genoll).  També reben aquest tipus de servei les persones amb gran discapacitat neuromuscular.

 

 

 


 

Programa d’alta precoç postpart

L’alta hospitalària precoç consisteix en avançar l’alta de la mare i del nadó sa, a partir de les 8-12 hores fins a les 48 hores post-part, i entre les 48-72 hores en cas de cesària.

 

L’alta precoç és voluntària, s’hi poden acollir totes les mares amb:

           • un embaràs considerat de baix risc i ben controlat,

           • un part vaginal sense complicacions i

            • un nadó sa sense factors de risc

 

 

Alta precoç

.