En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 11, Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.

Pressupost 2023
Pressupost 2022
Pressupost 2021
Pressupost 2019
Pressupost 2018
Pressupost 2017

Pressupost 2016

 

 

 

 

 

 

 Informe d'auditoria externa 2022
Informe d'auditoria externa 2021
Informe d'auditoria externa 2020
Informe d'auditoria externa 2019
Informe d'auditoria externa 2018
Informe d'auditoria externa 2017
Informe d'auditoria externa 2016

Informe d'auditoria externa 2015

Informe d'auditoria externa 2014

Informe d'auditoria externa 2013

Central de balanços