L’atenció especialitzada ambulatòria orientada a la fase preventiva de la malaltia té com a població diana a persones que, en principi, desconeixen tenir aquesta malaltia o no n’han detectat cap símptoma.

Cribratge de càncer de mama
Cribratge de càncer de cèrvix
Cribratge de càncer colorectal
Cribratge auditiu neonatal
Cribratge de càncer de mama
Cribratge de càncer de colon
Cribratge de potencial auditiu abans del part
Cribratge de potencial auditiu després del part