Àrea mèdica
Medicina Interna
Consultes externes
Cardiologia (H. Arnau de Vilanova)
Digestiu
Medicina interna
Pneumologia
Neurologia (H. Santa Maria)
Reumatologia (H. Santa Maria)
Gabinets de proves i tractament
Cardiologia
Cardioversió
Ecocardiograma
Electrocardiograma
Holter
Endoscòpia digestiva
Colonoscòpia digitalitzada amb o sense sedació
Colonoscòpia digitalitzada de cribratge de càncer colorectal
Fibrogastroscòpia amb o sense sedació
Pneumologia
Espirometria d’adults
Proves cutànies d’al·lèrgia
Hospitalització
Ingrés mèdic convencional
Ingrés a domicili
Suport clínic a hospitalització del servei de COT
Hospital de dia polivalent
Injecció de fàrmac (prescrits per les especialitats mèdiques)
Transfusió d’hemoderivats
Urgències
Geriatria
Consultes externes
Geriatra
Neuropsicòleg
Avaluació geriàtrica integral (EAIA)
Gabinets de proves
Avaluació psicogeriàtrica
Hospitalització
Ingrés a domicili (PADES)
Ingrés sociosanitari (llarga estada, convalescència i cures pal·liatives)
Ingrés residencial (residència assistida)
Hospital de dia sociosanitàri
Teràpies (fisioteràpia, logopèdia, ocupacional, cures, administració de fàrmacs, lúdica, psicoteràpia verbal de suport, etc)
Psicoestimulació
Centre de dia
Urgències generals i SEM (24x365)
Atenció urgent
Codi IAM
Codi Ictus (Teleictus amb H. Arnau de Vilanova 24x365)
Codi Sepsis
Servei d’Emergències Mèdiques
Àrea quirúrgica
Anestèsia i Clínica del dolor
Consultes externes
Valoració preoperatòria
Clínica del dolor
Atenció quirúrgica
Hospital de dia
Tractament del dolor
Hospitalització
Seguiment postoperatori dels ingressos quirúrgics
Urgències
Cirurgia General i Digestiva
Consultes externes
Cirurgia General i Digestiva
Oncologia mèdica (H. Arnau de Vilanova)
Gabinets de proves
Ecografia de tiroides
Ecografia i doppler vascular EI
Hospitalització
Ingrés mèdic
Ingrés quirúrgic
Hospital de dia
Cures complexes d’úlceres vasculars
Hospital de dia oncològic
Quimioteràpia
Altres tractaments
Atenció quirúrgica
Cirurgia major amb ingrés convencional
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Urgències
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Consultes externes
Hospitalització
Ingrés mèdic
Ingrés quirúrgic
Hospital de dia
Tractament del dolor
Atenció quirúrgica
Cirurgia major amb ingrés convencional
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Urgències
Oftalmologia (Institut Català de la Retina)
Consultes externes
Oftalmòleg
Optometrista
Gabinets de proves
Agudesa visual
Biometria
Tensiòmetria ocular
Atenció quirúrgica
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Otorinolaringologia (H. Santa Maria)
Consultes externes
Gabinets de proves
Audiometria
Endoscòpia
Hospitalització
Ingrés quirúrgic
Atenció quirúrgica
Cirurgia major amb ingrés convencional
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Urologia (H. Arnau de Vilanova; presència mensual)
Consultes externes
Gabinets de proves
Cistoscòpia
Atenció quirúrgica
Cirurgia major amb ingrés convencional
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Àrea maternoinfantil
Ginecologia (H. Sant Joan de Déu/Pediatria dels Pirineus)
Consultes externes
Gabinets de proves
Citologia vaginal
Colposcòpia
Ecografia ginecològica/transvaginal
Inserció/recanvi/extracció DIU
Hospitalització
Ingrés mèdic
Ingrés quirúrgic
Hospital de dia polivalent
Ferroteràpia
Transfusió d’hemoderivats
Atenció quirúrgica
Cirurgia major amb ingrés convencional
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Urgències
Obstetrícia (H. Sant Joan de Déu/Pediatria dels Pirineus)
Consultes externes
Llevador/a
Tocoginecòleg/a
Gabinets de proves
Ecografia obstètrica morfològica
Ecografia obstètrica de seguiment
Monitoratge fetal
Hospitalització
Ingrés obstètric convencional
Ingrés a domicili. Alta precoç (<24h)
Atenció quirúrgica
Cirurgia major amb ingrés convencional
Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia menor
Urgències
Educació sanitària interdisciplinar. Grup d’atenció al postpart
Llevador/a
Fisioteràpia de sòl pèlvic
Pediatria
Pediatria (H. Sant Joan de Déu/Pediatria dels Pirineus)
Consultes externes
Endocrinologia pediàtrica
Pneumologia pediàtrica
Gabinets de proves
Espirometria pediàtrica
Potencials evocats auditius
Proves cutànies d’al·lèrgia
 
Hospitalització
Atenció al nadó sa
Ingrés mèdic convencional
Neonatal
Pediàtric
Hospital de dia polivalent
Administració de fàrmac
Urgències