Direcció Gerència: Francesc Guerra Maestre

 - Admissions: Vladimir Lazo Yakimtseva

- Gestora de casos: Inés Vilà Panes

 - Informació i Atenció al Ciutadà: Beatriz Martínez Segura

 - Documentació i Qualitat assistencial: Assumpció Boniquet Torrent

 - Coordinadora funcional Projecte Argos: Ramon Lainez Quinquillà

Direcció Assistencial: Vladimir Lazo Yakimtseva

- Coordinació Àrea Mèdica: Vladimir Lazo Yakimtseva

                      - PADES / HDom: Vladimir Lazo Yakimtseva

         - Medicina Interna: Luis Cajamarca Calva

         - Urgències i SEM: Claudia Pedroza Barrios

 - Coordinació Àrea Matenoinfantil: Glòria Ruiz Aragon                                             

                      - Ginecologia / Obstetrícia: Glòria Ruiz Aragon

         - Pediatria: Glòria Ruiz Aragon

- Coordinació Àrea Quirúrgica: Antoni Bachiller López

                      - Anestèsia: Francesc Aroles Ferrer

         - Cirurgia General i digestiva: Antoni Bachiller López

         - Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: Vladimir Lazo Yakimtseva

- Serveis Centrals: Vladimir Lazo Yakimtseva

  - Diagnòstic per la imatge: Ángel Seara Gil

         - Farmàcia: Usué Manso Mardones

         - Laboratori: Carmen Perez de Ciriza

         - Treball Social: Montserrat Graell Tor

Direcció d’Infermeria: Cristina Aguar Peñalver

             - Hospitalització d’aguts: Ester Busquets Figueras

                         - Quiròfan: Meritxell Sabartés Guixes

                        - Urgències: Ester Busquets Figueras

                        - Atenció ambulatòria: Núria Balletbó Companys

Direcció sociosanitari i residencial: Cristina Aguar Peñalver

                       - Hospitalització sociosanitària: Begoña Manzanero España

                       - Residència assistida: Jèssica Ugas Viladrosa

Direcció Econòmica-Financera: Francesc Guerra Maestre           

                                 - Comptabilitat: Àngesl Zamorano Coll

            - Facturació: Mireia Capdevila Solà

            - Recursos humans: Francesc Guerra Mestre

            - Infraestructures i equipament assistencial: Joan Llobera Sanmartí

            - Informàtica: Oscar Lluch Serrat

            - Cuina: Ramon Clotet Moreno

            - Serveis generals externalitzats: Francesc Guerra Maestre