El pla d’enquestes de satisfacció dels assegurats del CatSalut (PLAENSA) ens aporta informació rigorosa i comparable sobre la satisfacció i la qualitat del servei percebuda pels nostres usuaris.   Cada any, s’analitza una àrea específica de l’Hospital i es compara el resultat obtingut amb els resultats d’anys anteriors del propi centre i amb els resultats dels altres centres del sistema públic de salut (SISCAT).