MISSIÓ

La Fundació Sant Hospital és patrimoni de la comarca de l’Alt Urgell i forma part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. La nostra missió és proporcionar a la comunitat un servei d’atenció sanitària i social de qualitat i sostenible. Per aconseguir-ho, fomentem la formació continuada dels nostres professionals, la millora dels nostres equipaments i la col·laboració amb els altres proveïdors de salut del territori i amb l’administració sanitària de Catalunya.

VISIÓ

Amb l’objectiu final de millorar el benestar de la nostra societat, volem ser model d’hospital propi dels Pirineus.  Això suposa ser un hospital amb els recursos adequats al nivell d’assistència que escau donar en aquest àmbit geogràfic i ser ben valorats per la qualitat i el compromís del nostre servei a la comunitat.

VALORS

1.- Equitat

Ens comprometem a atendre les necessitats de salut dels ciutadans sense discriminar ningú.

2.- Competència

Ens comprometem a aconseguir el nivell –individual i col·lectiu- de coneixements, d'habilitats i d'actituds personals adequades a l’activitat que desenvolupem i a millorar permanentment la nostra feina diària.

3.- Cooperació

Adaptem els nostres processos per millorar el nostre servei a la comunitat i establim sinèrgies que l’afavoreixin amb tots els proveïdors de salut del territori.

4.- Responsabilitat

Responem de les nostres decisions i actes i de les seves conseqüències, presents i a llarg termini, i som capaços de donar-ne compte.

5.- Respecte

Reconeixem la dignitat i la pluralitat de les persones, escoltem i acceptem allò que els altres són i tenim en compte en tot moment els seus drets, inclòs el respecte al territori.

Codi ètic

El Codi ètic de la Fundació Sant Hospital vol ser una guia de conducta i compromís de tots els treballadors i del Patronat del centre envers la comunitat destinatària dels seus serveis.

Codi ètic