La seva finalitat és atendre els problemes de salut que requereixen per al seu diagnòstic i tractament un grau d’especialització que no pot oferir l’Atenció Primària, sense que les seves actuacions comportin l’ingrés del pacient.

Serveis:

Àrea mèdica Àrea Materno Infantil Àrea Quirúrgica
Medicina Interna Ginecologia Cirurgia General i Digestiva
Geriatria Obstetrícia Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cardiologia Pediatria Oftalmologia
Neurologia   Otorinolaringologia
Reumatologia   Urologia
    Oncologia
    Anestèsia i Clínica del dolor