Hospital de dia sociosanitari

És un servei per a l’atenció de pacients amb malalties i incapacitats físiques o cognitives que no requereixen ingrés per a la seva assistència, si no que els pacients hi van durant el dia per a rebre tractament i tornen després al seu domicili. Aquest tractament inclou cures d’infermeria, administració de medicació i reeducació motriu, així com diverses modalitats de treball intel·lectual i corporal (psicoestimulació, teràpia ocupacional, orientació al medi i teràpia recreativa).  Pot ser un servei molt útil després de l’alta, per perllongar el tractament d’una unitat de convalescència o bé per evitar un ingrés prematur.

Unitat d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) en geriatria, en cures pal·liatives i en trastorns cognitius

Valora ambulatòriament, a consultes externes, les capacitats i les necessitats dels pacients, arribant al diagnòstic a partir d’una avaluació integral que permet establir un pla d’intervenció global.   És una eina de suport a l’Atenció Primària i a altres xarxes sanitàries, sociosanitàries i residencials.