La Fundació Sant Hospital té una unitat destinada a l’atenció de problemes aguts de salut que requereixen ser tractats amb l’ingrés del pacient durant un període de temps breu.   

 

 

Els tipus d’assistència poden ser:
ingrés mèdic.
ingrés obstètric (mèdic i quirúrgic).
ingrés quirúrgic (atenció quirúrgica amb internament).

Guia d'hospitalització

Tríptic recomanacions per a l'ingrés