Si bé Atenció Primària és l’àmbit assistencial més indicat per assumir la major part de les activitats sanitàries preventives, els hospitals assumeixen un conjunt de programes de salut relacionats amb el cribratge d’algunes malalties.

El cribratge és l’aplicació d’una prova diagnòstica, de forma sistemàtica, a una població aparentment sana, que compleix uns criteris d’inclusió/exclusió establerts i que voluntàriament accepta participar-hi, amb l’objectiu d’identificar les persones amb risc de patir una malaltia en la seva fase inicial.  És a dir, l’objectiu és detectar la malaltia abans que doni símptomes clínics i aplicar un tractament en aquesta fase precoç que millori el pronòstic de la malaltia.

Cribratge de càncer de mama

Destinat a dones de 50-69 anys, la prova diagnòstica és una mamografia digital que interpreten 2 radiòlegs independents, un de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i un de la Clínica de Ponent de Lleida (que fa la segona lectura de tots els hospitals de la Regió Sanitària del Pirineu i l’Aran).  En cas que el resultat de la prova no sigui el de certesa de benignitat, gestionem una visita a la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per ampliar l’estudi.

    Programa prevenció càncer de mama

Cribratge de càncer de cèrvix

Destinat a dones de 25 anys (o 3 anys després de l’inici de les relacions sexuals ) fins a 65 anys, es recomana realitzar una citologia cada 3 anys. La citologia és una prova senzilla, indolora i ràpida, mitjançant la qual es recull una mostra de cèl·lules de la superfície del coll uterí. Aquesta mostra, després, s’analitza en un laboratori per detectar-ne qualsevol lesió. Un resultat anormal no representa tenir un càncer.

Cribratge de càncer de colon i recte

Destinat a persones de 50-69 anys i la prova diagnòstica és un test de sang oculta en femta.   El material per recollir la mostra (kit amb un col·lector i les instruccions) s’envia per correu al domicili de la persona que accepta participar al programa; un cop recollida la mostra, el participant ho lliura al personal d’Admissions del CAP perque tramitin la petició al Laboratori.   En cas que el resultat de la prova sigui positiu, es fa una entrevista clínica al participant i, si escau, el digestòleg de l’Hospital Arnau de Vilanova fa una colonoscòpia digital en el nostre Hospital.  Aquesta colonoscòpia, a banda de diagnòstica, pot ser també terapèutica (s’extrauen pòlips colorectals que poden tenir localitzada tota la lesió maligna en el seu espai i per tant, en molts casos es pot treure la lesió en la seva totalitat). 

  Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

 

Cribratge auditiu neonatal

Destinat a tots els nadons durant els dies d’ingrés a hospitalització. Es realitza una prova, anomenada Potencials evocats auditius automatitzats, ràpida, senzilla i no dolorosa que serveix per detectar la pèrdua auditiva o hipoacúsia moderada, severa i/o pregona (profunda).

   Cribratge auditiu neonatal