El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha visitat la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i s’ha reunit amb responsables del centre i del comitè d'empresa. Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges no depèn de cap govern i ha d'actuar "amb objectivitat, llibertat de criteri i independència". El Síndic té la funció d'atendre les queixes i consultes de tots el ciutadans relacionades amb les actuacions insatisfactòries de les administracions públiques. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Com a resultat, actua com a supervisor i col•laborador de l'administració catalana ajudant a millorar-ne el funcionament. A més de treballar amb les administracions públiques, el Síndic comença a actuar també en la supervisió de les empreses privades que presten serveis d'interès públic. L'Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya va atendre durant el 2014 un total de 16 queixes i 24 consultes a l'Alt Urgell. Així s'especifica en la memòria d'actuacions de l'any passat, presentada recentment. Aquesta xifra suposa un increment del 25 per cent dels casos atesos el 2013, amb un descens de queixes (-11,1%) i un augment de consultes (71,4%). La majoria de les actuacions tramitades a la comarca es refereixen a l'administració pública i tributs.