El President de la Diputació de Lleida, l’Il•lm. Sr. Joan Reñé i Huguet va visitar la Fundació Sant Hospital. Aquest darrer any, la Diputació de Lleida ha subvencionat diversos projectes, per un valor aproximat d’uns 900.000€, que han contribuït a la millora de l’oferta assistencial del nostre centre i a un ús més eficient dels recursos energètics. La millora assistencial consisteix en l’adquisició d’un nou equipament d’electromedicina (mamograf i colonoscop digitals) necessari per als programes de cribratge de càncer de mama i de càncer colorectal. En relació a l’ús més eficient dels recursos energètics s’ha canviat el grup electrogen i s’ha instal•lat una caldera de biomassa. Després de visitar les instal•lacions, el Sr. Reñé es va reunir amb el Patronat de la Fundació Sant Hospital.