Durant aquest any 2018 hem iniciat a la residència, centre de dia i Unitat SòcioSanitària, un projecte que creiem que era, i és, molt necessari per a tots plegats. Es tracta del Model d’Atenció Centrat en la Persona.

Aquest model estableix a les PERSONES que cuidem com a centre de les nostres cures. Per tant, totes les nostres actuacions dins d’aquestes unitats, es centraran en el respecte cap a les persones, cap a la seva història de vida, als seus gustos, desitjos i preferències. Amb aquest nou model segur que millorarem la qualitat de vida de totes les persones que cuidem, la qualitat de les cures que ofereim i també la satisfacció de les famílies i dels propis treballadors. El nostre objectiu és aconseguir que les PERSONES sentin la residència com a casa seva, perquè de fet ho és.

Al mateix temps, tot aquest canvi de filosofia, incrementa el valor de la nostra feina.

Durant aquest primer any d’implementació, ens acompanyaran i ajudaran dues professionals referents en aquest model: la Ingrid Roca, infermera de CSC (Consorci Sanitari de Catalunya) i la Lourdes Bermejo, gerontòloga i una de les creadores d’aquest model.

Hem començat a treballar en tres bones pràctiques (contencions Zero, activitats socials i PIAI, Programa Individual d’Atenció Integral centrat en la Persona) mitjançant la creació de grups de treball amb professionals voluntaris, que estan il·lusionats, i són els promotors per a  la implantació d’aquestes bones pràctiques en les unitats.

Volem agrair als professionals de la unitat el seu esforç, doncs iniciem un camí que no sempre serà fàcil, però amb la il·lusió i la feina dels treballadors, les pròpies persones que viuen i utilitzen les nostra unitat, les seves famílies i la direcció de l’Hospital, de ben segur, ens portarà moltes recompenses a tots plegats.