En relació al brot hospitalari de Covid19 detectat a la Fundació Sant Hospital, fins al dia d’avui s’han detectat 16 pacients afectats (6 dels quals estan ingressats a la Fundació Sant Hospital – s’han donat 2 altes, 10 més aïllats al seu domicili), així com 12 professionals i una estudiant afectats (1 d’ells ingressat a un altre centre, la resta asimptomàtics o amb símptomes lleus). No hi ha cap professional confinat al seu domicili per ser contactes estrets.

Avui a l’hospital romanen ingressats 10 pacients per Covid19. En total hi ha 24 pacients ingressats al centre.  

Francesc Guerra Maestre

Director-Gerent