En relació al brot hospitalari de Covid19 detectat a la Fundació Sant Hospital a dia d’avui tenim 1 pacient afectat ingressat a la Fundació Sant Hospital, així com 2 professionals afectats asimptomàtics o amb símptomes lleus. No hi ha cap professional confinat al seu domicili per ser contacte estret.

Avui a l’Hospital romanen ingressats 11 pacients per Covid19. En total hi ha 22 pacients ingressats al centre.  

 

Francesc Guerra Maestre

Director-Gerent