En relació al brot hospitalari de Covid19 detectat a la Fundació Sant Hospital a dia d'avui tenim 1 pacient afectat, ingressat a la Fundació Sant Hospital, i cap professional ni afectat, ni confinat al seu domicili per ser contacte estret.

Avui a l'Hospital romanen ingressats 9 pacients per Covid19. En total hi ha 19 pacients ingressats al centre.

Francesc Guerra Maestre

Director-Gerent