El passat 18 d’octubre es va iniciar un brot hospitalari per Covid-19 a la Fundació Sant Hospital amb la detecció d’un pacient (amb PCR negativa el dia del seu ingrés) que durant la seva estada va presentar simptomatologia sospitosa. Com a conseqüència vam posar en marxa una sèrie de mesures per contenir la propagació:

  • Es van realitzar proves de PCR a tots els professionals de l’Hospital.

  • Es van localitzar a tots els pacients que havien estat ingressats des del 15 d’octubre (un total de 36) i se’ls hi va realitzar prova de PCR i seguiment posterior.

  • Es va fer una sectorització vertical de l’Hospital, destinant tota la primera planta d’hospitalització per als pacients amb covid-19, la segona planta per als pacients aguts no covid i la tercera planta per als pacients sociosanitaris.

  • Es va suspendre tota l’activitat programada no urgent de Consultes Externes, de Quiròfan, de Rehabilitació i de proves diagnòstiques.

Arrel d’aquest brot i del resultat de les proves PCR realitzades, es van detectar un total de 22 pacients positius, 3 d’ells ingressats a la unitat sociosanitària, i 16 professionals. A més, es va haver d’aïllar a domicili a 4 professionals, per haver estat contacte estret amb els casos positius.

Tant els usuaris, com els professionals del Seminari, han donat resultat negatiu de PCR en els diversos cribratges que s’han fet.

Els dies 3 i 4 de novembre s’han realitzat cribratges de control, a pacients i a professionals, que han resultat tots negatius i s’ha donat d’alta a tots els pacients tret d’un que evoluciona favorablement. Per tant, donem per acabat el brot hospitalari, no sense lamentar els pacients que han mort durant aquest període i presentar el nostre condol als seus familiars i entorn.

Finalment, volem agrair la col·laboració de tothom al llarg d’aquest període.

Francesc Guerra

Director Gerent