Si presenteu algun d’aquests símptomes i es mantenen al llarg dels dies, heu d’acudir al vostre metge d’Atenció Primària

· Angoixa, malestar.

· Visió negativa de la vida.

· Dificultat per dormir i/o menjar.

· Cansament extrem.

· Problemes de concentració.

· Sentiments d’impotència, desesperança.

· Empitjorament de les malalties cròniques per l’estrès.

· Abús de substàncies tòxiques.

· Evitació d’activitats agradables.