Procés de selecció per a la contractació d'un/a Director/a de Centres de la Xarxa d'Hospitals de l'Alts Pirineu 

   Bases convocatòria