L’any 2003, el nostre Laboratori va aconseguir per primer cop la certificació ISO 9001:2000 del Sistema de Gestió de la Qualitat del servei i fou el primer laboratori clínic de la província de Lleida en lograr-ho.  Posteriorment, l’any 2013 va adaptar-se a la nova norma ISO 9001:2008.  Des de llavors, anualment du a terme la corresponent auditoria de seguiment o, trianualment, la de renovació de l’esmentada certificació.   

Els dies 15 i 16 de febrer s’ha dut a terme l’auditoria de seguiment del Sistema de Gestió de la Qualitat del Laboratori, l’abast de la qual és pel Servei de Laboratori Clínic i d’Urgències per a la realització de les determinacions de bioquímica, microbiologia, immunologia i hematologia, pel dipòsit d’hemoderivats i pel transport de sang de cordó umbilical al Banc de Sang i Teixits (BST).  Els resultats mostren una consolidació ferma del Sistema de Gestió de la Qualitat en el servei i al llarg de l’auditoria no s’ha detectat cap no-conformitat.

Donem l’enhorabona als companys del Laboratori i els encoratgem a mantenir la certificació.