Dins del nostre programa de Formació Continuada, el dia 11 de novembre, hem realitzat el Curs de maneig de la via aèria per actualitzar i millorar els coneixements teòrics i pràctics dels nostres professionals, tant per al maneig clàssic de la via aèria, com les diferents opcions de control d’una via aèria difícil.

El professional sanitari ha de dominar diverses tècniques entre les quals es troba el maneig de la via aèria. Aquesta és una tècnica freqüentment temps-dependent i realitzada per no especialistes. Intubar exigeix, molts cops, adoptar posicions, precaucions i manejar alternatives diferents a les habituals que, algun cop i per la seva baixa freqüència, requereix que estem ben entrants.