Seguint amb la col·laboració habitual entre la Fundació Sant Hospital (FSH) i el seu hospital de referència, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), recentment s’ha posat en marxa un nou conveni entre els dos serveis d’anestèsia que millora la coordinació i la col·laboració mútua en benefici dels pacients de l’Alt Urgell.

Amb aquest nou conveni, tots aquells pacients de l’Alt Urgell que per raons de complexitat han de ser intervinguts quirúrgicament a l’HUAV, es realitzen el preoperatori (tant les proves preanestèsiques com la visita de l’anestesista) a la FSH pel propi personal del nostre hospital, seguint els mateixos protocols que el centre lleidatà. Aquesta activitat, iniciada al març, ja ha beneficiat a 23 malalts.

Al mateix temps, s’han coordinat els protocols de Clínica del Dolor, de manera que en els dos centres es realitzen les mateixes intervencions. En aquesta línia, avui, 16 de maig, el Dr. Montero i el Dr. Vila, Cap de Servei i de Secció d’Anestèsia de l’HUAV respectivament, han realitzat 5 intervencions especialitzades de Clínica del Dolor a la FSH evitant el desplaçament dels nostres pacients.

Aquest nou conveni també inclou la formació continuada dels professionals d’anestèsia de la FSH a l’HUAV, així com la possibilitat de cobertura de guàrdies per anestesistes del centre lleidatà a la FSH.